אז מה לכדורגל ופורים?

רגע לפני שפורים נגמר, הרב להב מקשר לכם את החג לכדורגל (הרי הכדורגל קשור כמעט לכל דבר)

  • על ידי: הרבלהב ברששת
  • 25-03-2024
  • 16:47

הברכה והשלום לכל קוראי אתר "גולר"....
בחסדי השם אנו סמוכים ליום גדול שנקרא יום פורים שהוא חג שנשתרש בתקנת חכמינו זכרונם לברכה מלפני 2378 שנה לאחר הנס הגדול, שכידוע אחשורוש מלך על 127 מדינות והמן הרשע שהיה שונא גדול ליהודים ונקרא "צורר היהודים" והוביל לשכנוע המלך אחשורוש לגזירה קשה מאוד שהיא להרוג, לאבד, להשמיד את כל היהודים ביום אחד!

 

והמלך אישר את רצון המן הרשע ונתן לו את טבעתו כאות הסכמה ובאותה העת המלכה היית אסתר שהיא יהודיה ובת דודו של מרדכי הצדיק … כששמע מרדכי על הגזירה הקשה על כל היהודים ביקש מאסתר המלכה להיכנס למלך אחשורוש ולהתחנן
לפניו לביטול הגזירה הקשה .. משימה זו עבור אסתר היית קשה אך הבינה שחייבת לעשות עבור עמה למרות הסכנה שבדבר.. וביקשה ממרדכי "לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בששון וצומו עלי שלושת ימים לילה ויום.....” כך עשה מרדכי ולאחר שלושת הימים נכנסה למלך בתפילה להשם יתברך לביטול הגזירה וכן בניסי ניסים כמבואר במגילת אסתר...

 

הרב להב ברששת היה קחשן מוכשר שראה את האור...


המסר הנפלא שניתן ללמוד הוא מסר כללי לכל עמנו וגם מסר פרטני לחיי כל אחד ואחד מאיתנו. ידוע לכולנו שבכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו וכל דור וה"המן" שבו רק השמות משתנים אבל איך מבטלים את הגזירות הקשות? למדנו מאסתר שאמרה
"לך כנוס" היינו ללכת, להתאמץ ולהתכנס ולהתחבר ולחיות בשלום זה התיקון למה שהמן אמר עלינו "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד" וכך גם בדורנו האויבים אומרים עלינו שאנו  פרודים לכן יש לזכור החיבור שמצריך ויתור והמון אמונה וזה מבטל גזירות ודינים קשים.


וכן גם ישועות פרטיות לכל אחד מאיתנו ,לעיתים רואים עיכובים קשים בבריאות, פרנסה, ילדים, שלום בית וכדומה.. דע לך שאתה מדבר לשון הרע, שונא תאחר, נוקם, נוטר, עין רעה בהצלחת חברך כול זה גורם לפירוד ופירוד מביא גזירות קשות. תורתנו הקדושה שהיא המתנה הגדולה של השם יתברך לעמו ישראל מלמדת אותנו לחיות באמונה והפרי היוצא מכך: עין טובה, ויתור, אהבת חינם, סבלנות, נתינה וכדומה.

 

וזה עיקר מטרת פורים שמקיימים בו 4 מצוות עיקריות:

1.קריאת מגילה- אחדות כולם יחד.
2.מתנות לאביונים- להסתכל ולרומם קשיי יום.

3.משלוח מנות-מרבים אהבה ואחוה בנינו ומצוה ביותר לתת דווקא למי שהיה השנה איתו איזה מתח ומריבה כדי להתפייס.

4.סעודת פורים- אכילה מקרבת לבבות ומחזקת תאחדות בנינו.

 

אתם שחקני כדורגל ומי כמוכם יודע כמה המשחק תחרותי והכלל שתחרות יוצרת קנאה, קנאה יוצרת שנאה זה הטבע! אבל אנו יהודים בנים של מלך מלכי המלכים שדורש מאיתנו לחיות מעל הטבע ולדעת שגם אם הפסדתי לא צריך לשנוא, לקלל אלא נהפוך הוא תדע לפרגן ולהמשיך הלאה.. לא להכניס עצבות ומירמור הביתה!   

             

נכון קל לומר אבל ברגע שלאדם יש יעדים ובפרט יעדים ערכיים על ידי תפילה ולימוד הנושא יגיע בעזרת השם ליעד והרווח הראשוני הוא קודם כל שלך!


השם הטוב יזכנו תמיד להיות מאוחדים ולהרבות אהבה ואחוה שלום ורעות.

ברכה והצלחה..

הוסף תגובה
תגובות
  1. אשריכם גולר (אור 26-03-2024, 10:46)
    אשרייך הרב להב
  2. עבודת אלילים מיותרת (אייל 26-03-2024, 17:42)
    גולר, אכזבתם בגדול.